×

แนะนำการใช้งาน

วิธีค้นหาด้วยการใส่ชื่อนายจ้างแบบย่อ
      ตัวอย่างนายจ้าง     นายแรงงาน มั่งมี (ร้านข้าวแกง)
      1. ใส่ชื่อนายจ้างแบบย่อด้วยการพิมพ์คำว่า "แรงงาน"
      2. กดปุ่ม เริ่มค้นหา
      3. เลื่อนดูผลลัพธ์ (ดูวีดีโอ)

วิธีการใช้งานwww.000webhost.com